Kateqoriya Arxivləri: Mühazirələr

Mühazirələr

2017-2018-ci tədris ili II yarım il ÜMUMİ PEDAQOGİKA KAFEDRASI İnklüziv təhsil- (p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə) Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri -(p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə) PSİXOLOGİYA KAFEDRASI İdarəetmə psixologiyası – (dos.Zümrüd Cavadova) Psixologiya – (dos.Zülalə Aslanova) Pedaqoji psixologiya – (dos.Tahir Ələkbərov) Klinik psixologiya – (dos.Cəfər İbrahimov) Psixofiziologiya – (dos.Cəfər İbrahimov) Psixologiyanın tədrisi metodikası – (dos.Cəfər İbrahimov) Psixologiya – (dos.Pakizə Məmmədova) […]

Davamı