Kateqoriya Arxivləri: Mühazirələr

Mühazirələr

2019-2020-ci tədris ili I yarım il ÜMUMİ  PEDAQOGİKA  KAFEDRASI Psixopedaqogika- (p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə) İnklüziv təhsil- (b/m Abbasova Bəsirə) Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri -(b/m Allahverdiyeva Afina) PSİXOLOGİYA KAFEDRASI Nizami Gəncəvinin psixoloji görüşləri- (dos. Zümrüd Cavadova) Psixologiya – (dos. Zülalə Aslanova) Pedaqoji psixologiya- (dos.Tahir Ələkbərov) Psixologiya – (dos.Tahir Ələkbərov) Psixologiya tarixi – (dos.Pakizə Məmmədova) Uşaq psixologiyası -( […]

Davamı