Kateqoriya Arxivləri: Mühazirələr

Mühazirələr

2018-2019-cu tədris ili II yarım il ÜMUMİ  PEDAQOGİKA  KAFEDRASI Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri – (dos.B.Apoyev) İnklüziv təhsil – (p.ü.f.d.L.Nağıyeva) PSİXOLOGİYA KAFEDRASI İdarəetmə psixologiyası – (dos. Z.Cavadova) Psixologiya – (dos.Zülalə Aslanova) Pedaqoji psixologiya – (dos.Tahir Ələkbərov) Klinik psixologiya – (dos. Cəfər İbrahimov) Psixofiziologiya – (dos.Cəfər İbrahimov) Psixologiyanın tədrisi metodikası – (dos.C.İbrahimov) Psixologiya – (dos.Pakizə Məmmədova) Müəllim […]

Davamı