Kateqoriya Arxivləri: Mühazirələr

Mühazirələr

2017-2018-ci təris ili I yarım il  ÜMUMİ PEDAQOGİKA KAFEDRASI İnklüziv təhsil- (p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə) Psixopedaqogika- (p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə) Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri -(p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə) PSİXOLOGİYA KAFEDRASI Psixologiya- (dos. Zümrüd Cavadova) Nizami Gəncəvinin psixoloji görüşləri- (dos. Zümrüd Cavadova) Psixologiya – (dos. Zülalə Aslanova) Pedaqoji psixologiya- (dos.Tahir Ələkbərov) Ümumi psixoloji praktikum 2 – (dos.Pakizə Məmmədova) Ümumi […]

Davamı