Kateqoriya Arxivləri: Mühazirələr

Mühazirələr

2018-2019-cu tədris ili I yarım il ÜMUMİ PEDAQOGİKA KAFEDRASI İnklüziv təhsil- (p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə) Psixopedaqogika- (p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə) Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri -(p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə) PSİXOLOGİYA KAFEDRASI Nizami Gəncəvinin psixoloji görüşləri- (dos. Zümrüd Cavadova) Psixologiya – (dos. Zülalə Aslanova) Pedaqoji psixologiya- (dos.Tahir Ələkbərov) Psixologiya – (dos.Tahir Ələkbərov) Eksperimental psixologiya (dos.Pakizə Məmmədova) Psixologiya tarixi (dos.Pakizə Məmmədova) Uşaq psixologiyası […]

Davamı