Kateqoriya Arxivləri: Kafedralar

Musiqi fənnləri

“MUSİQİ FƏNLƏRİ” KAFEDRASI Gəncə Dövlət Universitetinin “Musiqi fənləri” kafedrası 1991-ci ildən “Pedaqoji” fakültənin tabeçiliyində fəaliyyət göstərir. Kafedranın professor-müəl­lim heyəti 17 nəfərdən ibarətdir. Kafedraya sənətşünaslıq elmlər doktoru, professor Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü Sevda Qurbanəliyeva rəhbərlik edir. Kafedrada 11 nəfər baş müəllim, 5 nəfər müəllim vəzifəsində çalışır. Hal-hazırda kafedrada 2 nəfər laborant tam ştat üzrə  fəaliyyət göstərir. […]

Davamı

Fiziki tərbiyə, çağırışaqədərki hazırlıq və mülki müdafiə

Kafedra 1962-ji ildə kurs kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1978-ji ilə kimi Nəsrəddin Novruzov kursun rəhbəri olmuşdur. Həmin kursun əsasında 1978-ji ildə kafedra yaradılmış və həmin kafedranın müdiri Vəliyeva Tamara Əli qızı seçilmişdir. Növbəti seçkilərdə yəni 1983-jü ildən 1997-ji ilə kimi kafedranın baş müəllimi Qojayev Vaqif Jahangir oğlu kafedra müdiri olmuşdur. 1997-ji ildən hal-hazıra kimi kafedraya SSRİ idman ustası […]

Davamı

Bədən tərbiyəsi və idman

Bədən tərbiyəsi və idman kafedrası Bədən tərbiyəsi və idman kafedrası 1939-cu ildən fəaliyyət göstərir. Bu kafedra bir çox idman ixtisasından: – Bədən tərbiyəsi və idman tarixi, idman nəzəriyyəsi, idman oyunları və onun tədrisi metodikasıə fənnlərini əhatə etmişdir. Kafedradə 18 müəllim və 4 tədris köməkçi heyəti fəaliyyət göstərir. Kafedranın professor- müəllim heyəti Ağayev İlham –kafedra müdiri,dosent. […]

Davamı

Psixologiya

Psixologiya kafedrası 1963-cü ildən “Psixologiya və ibtidai təhsil metodikası kafedrası” adı altında fəaliyyətə başlamışdır. Sonralar isə psixologiya kafedrası müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərmiş və kafedraya prof. M.Nəcəfov rəhbərlik etmişdir. Həmin dövrdə diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də prof. M.Nəcəfov və prof. Ə.Qədirovun elmi-pedaqoji kadırların  hazırlanmasında müstəsna xidmətləri olmuşdur. Hal-hazırda psixologiya kafedrası prof. M.Nəcəfovun adını daşıyır. Kafedrada […]

Davamı

Təhsilin pedaqogikası və metodikası

Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemində aparılan məqsədyönlü islahatlar onun məzmunu, strukturu və idarə olunması kimi mühüm məsələləri özündə ehtiva etməklə sistemli şəkildə həyata keçirməkdədir. Cəmiyyət üçün çox dəyərli kapital olan kamil insan, şəxsiyyəti formalaşdırmaq üçün imkanların yaradılması diqqət mərkəzindədir. Bu sözlərdə dərin həqiqət vardır. Budur ki, son illərdə pedaqoji kadr hazırlığının səmərəli təşkili istiqamətində məqsədyönlü, sistemli, […]

Davamı

Ümumi pedaqogika

  Ümumi pedaqogika kafedrası Ümumi pedaqogika kafedrası 1948-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kafedra əsasən pedaqogika, pedaqogika tarixi və metodologiyası, xalq pedaqogikası, xüsusi pedaqogika fənlərini əhatə etmişdir. Kafedranın elmi-təşkilatı strukturu Tağıyev Ş.T. – kafedra müdiri, p.e.d., professor. Apoyev B.F. – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Hacıyeva K.H. – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru , dosent Məmmədova G. R. […]

Davamı