Açıq dərs- b/m. Lamiə Nağıyeva

29 .03.2017-ci il tarixdə Ümumi pedaqogika kafedrasının baş müəllimi, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Lamiə Nizami qızı Nağıyevanın “Azərbaycan  respublikasının  təhsil sistemi” mövzusunda “Magistratura” şöbəsinin “Sosial Pedaqogika” ixtisası I kurs tələbələrinə “Müasir təhsil texnologiyaları” fənnindən açıq dərsi  olmuşdur.Dərs  “ƏLA” qiymətləndirilmişdir.