PEDAQOJİ FAKÜLTƏNİN YAP SIRALARINA YENİ QƏBUL EDİLMİŞ 80 TƏLƏBƏNİN ÜZVLÜK VƏSİQƏLƏRİNİN TƏNTƏNƏLİ TƏQDİMETMƏ TƏDBİRİ KEÇİRİLMİŞDİR

01.03.2018-ci il tarixdə universitetin akt zalında Pedaqoji fakültənin YAP sıralarına yeni qəbul edilmiş 80 tələbənin üzvlük vəsiqələrinin təntənəli təqdimetmə tədbiri kiçirilmişdir. tədbiri giriş sözü ilə açan fakültə dekanı dos.B.Apoyev tələbələri təbrik edərək, onları qarşıdan gələn Azərbaycan Respublikasının Prezident seçkisində fəal iştirak etməyə və Yeni Azərbaycan Partiyasının yeganə namizədi İlham Əliyevə səs verməyə çağırdı. Daha sonra çıxış edən YAP Gəncə şəhər təşkilatının nümayəndəsi İsmayıl İsmayılov, GDU-nunYAP ərazi təşkilatının sədri Cavid Bağırzadə tələbələri təbrik edib onları YAP-ın tədbirlərində və gənclərin inkişafına  yönəlmiş yeni layihələrdə fəal iştiraka səslədilər.