AÇIQ DƏRS – B/M SAİDƏ NƏSİBOVA

02.03.2018-ci il tarixində fakültənin Təhsildə sosial-psixoloji xidmət ixtisasının I kursunda Təhsilin pedaqogika və metodikası kafedrasının baş müəllimi Saidə Nəsibovanın Pedaqogika fənnindən “Y.A.Komenskinin pedaqoji görüşləri” mövzusunda açıq dərsi keçerildi. Dərsdə fakültə dekanı dos.B.Apoyev, kafedra müdiri dos.A.Quliyev və kafedranın bir qrup əməkdaşı iştirak edirdi. Dərsdə mövzu ilə bağlı müxtəlif slaydlardan və interaktiv təlim metodlarından istifadə edərək öz məqsədinə nail oldu. Dərs “yaxşı” qiymətləndirildi.