AÇIQ DƏRS – MÜƏL.LEYLA MƏZAHİR QIZI NƏBİYEVA

IMG-20180314-WA0018

01.03.2018-ci il tarixdə “Musiqi fənləri” kafedrasının müəllimi Leyla Məzahir qızı Nəbiyevanın “Xor sinfi və xor oxumanın metodikası” fənnindən “C.Cahangirov, N.Gəncəvi Qəzəl” (partiyalar üzərində iş) mövzusunda  açıq dərs keçirildi. Açıq dərsdə rektorluğun səlahiyyətli nümayəndəsi dos. C.İbrahimov, fakültənin dekanı dos.B.Apoyev və kafedranın bir qrup müəllimi b/m N.Seyfullayeva, b/m M.Hacıyeva, b/m S.Həsənova, b/m L.Rəfibəyli, müəl. Z.Məmmədova, müəl. M.Qarayev iştirak edirdi.