AÇIQ DƏRS – B/M MEHRİBAN ŞÖVKƏT QIZI HACIYEVA

IMG-20180314-WA0019

13.03.2018-ci il tarixdə “Musiqi fənləri” kafedrasının baş müəllimi Mehriban Şövkət qızı Hacıyevanın “Əsas musiqi aləti və onun tədrisi metodikası” fənnindən “İri həcmli əsər üzərində iş” mövzusunda  açıq dərs keçirildi. Açıq dərsdə rektorluğun səlahiyyətli nümayəndəsi dos. C.İbrahimov və kafedranın bir qrup müəllimi b/m N.Seyfullayeva, b/m N.Haqverdiyeva, b/m S.Həsənova, b/m Q.Məmmədova, b/m G.Məhərrəmova, müəl. M.Qarayev iştirak edirdi.