AÇIQ DƏRS – MÜƏL.MÜCAİD QARAYEV

IMG-20181116-WA0001

15.11.2018-ci il tarixində  “Musiqi fənləri” kafedrasının  müəllimi Mucaid Müzəffər oğlu Qarayevin “Əlavə musiqi alətləri” (tar) fənnindən “Kiçik həcmli pyeslər (məktəb mahnı üzərində iş)” mövzusunda açıq dərsi  keçirildi. Açıq dərsdə fakültə dekanı dos.B.Apoyev, kafedra müdiri prof.S.Qurbanəliyeva, b/m N.Seyfullayeva, b/m M.Hacıyeva, b/m S.Həsənova, b/m G.Məhərrəmova, b/m Q.Məmmədova, müəl.S.Abbasova, müəl.S.Abbasova, müəl. S.Məhərrəmova iştrak etmişlər.