PEDAQOJİ FAKÜLTƏDƏ MONİTORİNQ KEÇİRİLDİ

2018/2019-cu tədris ilinin II yarsında Təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasının müdiri dos.Allahverdi Quliyevin rəhbərliyi ilə Pedaqoji fakültədə Monitorinq keçirildi.

Nəticələr fakültə dekanı dos. B.Apoyev ilə müzakirə edilərək müvafiq tövsiyələr verildi. Ümumiyyətlə monitorinqin nəticələri müsbət qiymətlədirildi.