AÇIQ DƏRS – MÜƏL. İLAHƏ FƏRƏCULLAYEVA

 

23.04.2019-cu il tarixində Pedaqoji fakültənin İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasının 1-ci kursunda Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının müəllimi Fərəcullayeva İlahə Həbib qızının “Qanın tərkibi, funksiyası və yaş xüsusiyyətləri” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsdə fakültə dekanı dos. B.Apoyev, rektorluğun nümayəndəsi dos.C.İbrahimov və kafedranın bir qrup əməkdaşı iştirak edirdi. Müəllim dərsdə mövzunun məzmununa aid çoxsaylı slaydlardan, fəal təlim üsullarından istifadə edərək məqsədinə nail ola bildi. Müzakirələrdən sonra dərs “yaxşı” qiymətləndirildi.