AÇIQ DƏRS – B/M TELLİ CABBAROVA

 

8.05.2019-cu il tarixində Pedaqoji fakültənin TSPX   ixtisasının II kursunda  Psixologiya kafedrasının b/m Telli Cabbarovanın İnkişaf və yaş psixologiyası fənnindən “Yeniyetməlik  yaş dövründə şəxsiyyətin inkişafı” mövzusunda  açıq dərsi keçirildi. Müəllim dərsdə mövzunun məzmununa aid çoxsaylı slaydlardan, motivasiya, fəal təlim və interaktiv metodlardan istifadə edərək məqsədinə nail ola bildi. Dərsdə fakültənin dekan müavini b/m İ.Haqverdiyev, Psixologiya kafedrasının müdiri dos. Z.Cavadova, b/m L.Həsənova, b/m A.Babayeva,b/m S.Şahverdiyeva, müəl.H.Verdiyeva, müəl.S.Şahverdiyeva iştirak edirdi. Müzakirələrdən sonra dərs “əla ” qiymətləndirildi.