AÇIQ DƏRS – NƏRGİZ HAQVERDİYEVA

30.04.2019-cu il tarixdə “Musiqi fənləri” kafedrasının baş müəllimi Nərqiz  Əli qızı Haqverdiyevanın “Əsas musiqi aləti və onun tədrisi metodikası” fənnindən “Polifonik əsər  və etüd üzərində iş” movzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə rektorluğun  səlahiyyətli nümayəndəsi dos. C.İbrahimov, “Musiqi fənləri” kafedrasının müdiri prof. S.Qurbanəliyeva, b/m N.Seyfullayeva, b/m S.Şabanova, b/m. Q.Məmmədova iştirak etmişlər.