Musiqi fənnləri

“MUSİQİ FƏNLƏRİ” KAFEDRASI

Gəncə Dövlət Universitetinin “Musiqi fənləri” kafedrası 1991-ci ildən “Pedaqoji” fakültənin tabeçiliyində fəaliyyət göstərir. Kafedranın professor-müəl­lim heyəti 17 nəfərdən ibarətdir. Kafedraya sənətşünaslıq elmlər doktoru, professor Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü Sevda Qurbanəliyeva rəhbərlik edir. Kafedrada 11 nəfər baş müəllim, 5 nəfər müəllim vəzifəsində çalışır. Hal-hazırda kafedrada 2 nəfər laborant tam ştat üzrə  fəaliyyət göstərir.

“Musiqi fənləri” kafedrasının ümumi heyəti aşağıdakı tərkibdədir.

Professor-müəllim heyəti:

  1. Qurbanəliyeva Sevda Firuddin qızı- kafedra müdiri, sənətşünaslıq doktoru, professor
  2. Abbasova Svetlana Cəlal qızı- müəllim
  3. Allahverdiyev Oleq Zülfüqar oglu- müəllim
  4. Hacıyeva Mehriban Şövkət qızı- baş müəllim
  5. Həsənova Səidə Zahid qızı – baş müəllim
  6. Haqverdiyeva Nərgiz Əli qızı – baş müəllim
  7. Qarayev Mücaid Müzəffər oglu- müəllim
  8. Quliyeva İradə Şəmil qızı – baş müəllim
  9. Məmmədova Qəsirə Tofiq qızı – baş müəllim
  10. Məmmədova Rəşidə Hamlet qızı- baş müəllim
  11. Məhərrəmova Gültəkin Sabir qızı –  baş müəllim
  12. Nəbiyeva Leyla Məzahir qızı- müəllim
  13. Rəfibəyli Lalə Hakim qızı – müəllim
  14. Rüstəmova Sevinc İlham qızı- baş müəllim
  15. Seyfullayeva Nüşabə Nəriman qızı- baş müəllim
  16. Tağıyeva Günay Hafiz qızı – müəllim
  17. Şabanova Sevil Ağaəli qızı – baş müəllim

Tədris-köməkçi heyəti:

  1. Qurbanova Pərvanə Eyvaz qızı – laborant
  2. Hüseynova Təhminə Akif qızı – laborant