Mühazirələr

2017-2018-ci tədris ili

II yarım il

ÜMUMİ PEDAQOGİKA KAFEDRASI

 1. İnklüziv təhsil- (p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə)
 2. Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri -(p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. İdarəetmə psixologiyası – (dos.Zümrüd Cavadova)
 2. Psixologiya – (dos.Zülalə Aslanova)
 3. Pedaqoji psixologiya – (dos.Tahir Ələkbərov)
 4. Klinik psixologiya – (dos.Cəfər İbrahimov)
 5. Psixofiziologiya – (dos.Cəfər İbrahimov)
 6. Psixologiyanın tədrisi metodikası – (dos.Cəfər İbrahimov)
 7. Psixologiya – (dos.Pakizə Məmmədova)
 8. Müəllim psixologiyası – (dos.Zərifə Nəsrullayeva)
 9. Psixologiya – (p.ü.f.d.  Tünzalə Cəlilova)
 10. Ümumi psixologiya – (p.ü.f.d. Sabirə Bayramova)
 11. Patopsixologiya – ( İlham Məmmədov)
 12. Psixologiya- (Ərkinaz Hüseynova)
 13. Psixologiya – ( Alvina Babayeva)
 14. Etnopsixologiya – (Pərvanə Məmmədova)
 15. Psixoanaliz – (Pərvanə Məmmədova)
 16. Təhsildə psixoloji xidmət və psixoloji praktikum – (Pərvanə Məmmdova)
 17. Ümumi psixologiya -2 – (Telli Cabbarova)
 18. İnkişaf və yaş psixologiyası – (Telli Cabbarova)
 19. Sosial psixologiya – (Leyla Həsənova)
 20. Ümumi psixologiya- (Leyla Həsənova)
 21. Genderin psixoloji problemləri- (Arzu Bağırzadə)
 22. Uşaq psixologiyası – (Arzu Bağırzadə)
 23. Pedaqoji psixologiya – (Səbinə Şahverdiyeva)
 24. Ailə psixologiyası – (Aybəniz Mustafayeva)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası (III kurs II yarım il)- (dos. Tamilla Məmmədova)
 2. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları (I kurs II yarım il ; Azərbaycan bölməsi)- (dos. Tamilla Məmmədova)
 3. Теоретические основы начального курса математики-( I kurs- II yarım il. Rus bölməsi)-  (dos. Tamilla Məmmədova)
 4. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası- (Şəlalə Binnətova)
 5. Təhsilin əsasları -3 (Kurikulum və onun elmi nəzəri əsasları)_- (Günay Kazmova)
 6. Azərbaycan xalq pedaqogikası -(Nübubət Babayeva)
 7. Pedaqogika tarixi -(Nübubət Babayeva)
 8. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları- (Hüseyn Mehdiyev)
 9. Pedaqogika -(Səidə Nəsibova)
 10. Ailə pedaqogikası -(Səidə Nəsibova)
 11. Pedaqogika- (Şərəf Əhmədova)
 12. Təhsilin idarə olunmasının əsasları-(Şərəf Əhmədova)
 13. Müqayisəli pedaqogika- (Afaq Əliyeva)
 14. Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi-( Əsmər Şərifova)
 15. Məktəbəqədər pedaqogika- ( Əsmər Şərifova)
 16. Sosial pedaqogika- (Əliyeva Yəhya)
 17. Məktəbəqədər pedaqogika (p.ü.f.d. Əsmər Şərifova)
 18. Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiya və innovasiyalar(p.ü.f.d. Əsmər Şərifova)
 19. Cətin tərbiyə olunan uşaqların pedaqoji xüsusiyyətləri(p.ü.f.d. Əsmər Şərifova)

FİZİKİ TƏRBİYƏ,ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Mülki müdafiə 
 2. Tibbi biliklərin əsasları-(Əkbərova İradə)
 3. Hərbi idman oyunları-(Hüseynov Fikrət)
 4. Orduda fiziki tərbiyənin təşkili- (Sarıyev Vidadi)
 5. Topoqrafiya III kurs- (Hüseynov Fikrət)
 6. Sıra Hazırlığ-(Həsənov Aydın)
 7. GÇH tədris metodikası- (Məmmədova Mahnur)

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. Həndbol və OTM – (İlqar Haqverdiyev)
 2. Bədən tərbiyəsinin nəzəriyyəsi və metodikası – (Amalya Məmmədova)
 3. Bosketbol – (Amalya Məmmədova)
 4. Üzgüçülük – (Amalya Məmmədova)
 5. Gimnastika – (Ayət Rüstəmzadə)
 6. Güləş və OTM – (Ayət Rüstəmzadə)
 7. Müalicə, bədən tərbiyə təbabəti – (Etibar Həsənov)
 8. Orta məktəblərdə kütləvi idman işləri – (Sədaqət Bəylərova)
 9. Atletika I – (Sədaqət Bəylərova)
 10. İdman oyunları və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 11. Gimnastika və OTM II kurs – (Anar Yusifov)

MUSİQİ FƏNNLƏRİ KAFEDRASI

 1. Azərbaycan musiqi tarixi – (Lalə Rəfibəyli)
 2. Musiqinin tədrisi metodikası  – (Saidə Həsənova)
 3. Analiz usiqi – (Lalə Rəfibəyli)

2017-2018-ci təris ili

I yarım il 

ÜMUMİ PEDAQOGİKA KAFEDRASI

 1. İnklüziv təhsil- (p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə)
 2. Psixopedaqogika- (p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə)
 3. Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri -(p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. Psixologiya- (dos. Zümrüd Cavadova)
 2. Nizami Gəncəvinin psixoloji görüşləri- (dos. Zümrüd Cavadova)
 3. Psixologiya – (dos. Zülalə Aslanova)
 4. Pedaqoji psixologiya- (dos.Tahir Ələkbərov)
 5. Ümumi psixoloji praktikum 2 – (dos.Pakizə Məmmədova)
 6. Ümumi psixoloji praktikum 1- (dos.Pakizə Məmmədova)
 7. Uşaq psixologiyası -( dos.Zərifə Nəsrullayeva )
 8. Ümumi psixologiya- ( p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 9.  Психология- (p.ü.f.d.Sabirə Bayramova)
 10. Eksperimental psixologiya – ( İlham Məmmədov)
 11. İdarəetmə psixologiyası – (İlham Məmmədov)
 12. Psixi sağlamlıq – (İlham Məmmədov)
 13. Psixologiyanın əsasları- (İlham Məmmədov)
 14. Psixologiya- (Ərkinaz Hüseynova)
 15. Defektologiya- (Alvina Babayeva)
 16. Ümumi psixologiya 5- (Alvina Babayeva)
 17. Psixologiya – (Pərvanə Məmmədova)
 18. Şəxsiyyət psixologiyası – (Telli Cabbarova)
 19. Ümumi psixologiya- (Telli Cabbarova)
 20. Ümumi psixologiya- (Leyla Həsənova)
 21. Sosial psixologiya – (Leyla Həsənova)
 22. Genderin psixoloji problemləri- (Arzu Bağırzadə)
 23. Psixologiya-(Arzu Bağırzadə)
 24. Koqnitiv psixologiya – (Səbinə Şahverdiyeva)
 25. Məktəbə psixoloji xidmət- (Səbinə Şahverdiyeva)
 26. Ailə psixologiyası-(Aybəniz Mustafayeva)
 27. Məktəbəqədər yaş dövründə psixi inkişaf-(Aybəniz Mustafayeva)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası- (dos. Tamilla Məmmədova)
 2. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları- (dos. Tamilla Məmmədova)
 3. Теоретические основы начального курса математики- (dos. Tamilla Məmmədova)
 4. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları- (p.ü.f.d. Şəlalə Binnətova)
 5. Ümumi pedaqogika- (Aynur Yusifova)
 6. Oбщая педагогика- (Aynur Yusifova)
 7. Müqayisəli pedaqogika-(Afaq Əliyeva)
 8. Pedaqogika tarixi-(Afaq Əliyeva)
 9. Məktəbəqədər pedaqogika- (Əsməd Şərifova)
 10. Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar- (Əsməd Şərifova)
 11. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri məsələləri- (Hüseyn Mehdiyev)
 12. Sosial pedaqogika- (Yahya Əliyev)
 13. Təhsilin idarə olunması -(Şərəf Əhmədova)
 14. İbtidai təhsilin pedaqogikası-(Tünzalə Şərifova)
 15. Azərbaycan xalq pedaqogikası-(dos. Nübubət Babayeva)
 16. Pedaqogika tarixi- (dos. Nübubət Babayeva)
 17. Təhsilin əsasları- (Günay Kazımova)
 18. Pedaqoji etika- 
 19. Pedaqoji etika və ustalıq –

FİZİKİ TƏRBİYƏ,ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Mülki müdafiə 
 2. Tibbi biliklərin əsasları-(Əkbərova İradə)
 3. Hərbi idman oyunları-(Hüseynov Fikrət)
 4. Orduda fiziki tərbiyənin təşkili- (Sarıyev Vidadi)
 5. Topoqrafiya III kurs- (Hüseynov Fikrət)
 6. Sıra Hazırlığ-(Həsənov Aydın)
 7. GÇH tədris metodikası- (Məmmədova Mahnur)
 8. HVT mühazirə- (Hüseynov Fikrət)

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. Həndbol və OTM – (İlqar Haqverdiyev)
 2. Gimnastika və OTM  I kurs – (Amalya Məmmədova)
 3. İdman fiziologiyası III kurs  – ( Amalya Məmmədova)
 4. SİN nəzəriyyəsi və metodikası – (Ayət Rüstəmzadə)
 5. Atletika III kurs- (Urfan Cabbarov)
 6. SİN nəzəriyyəsi – (Urfan Cabbarov)
 7. Şahmat – III kurs- (Etibar Həsənov)
 8. Şahmat – II kurs- (Etibar Həsənov)
 9. dman ustalığının artırılması – (Tural Əliyev)
 10. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi – (Mətanət Rzayeva)
 11. Idman metralogiyası III  kurs – ( Mətanət Rzayeva)
 12. Voleybol və OTM – (Mətanət Rzayeva)
 13. İdman, turizm və şahmat – (Rəmziyyə Rəhimova)
 14. Orta məktəblərdə kütləvi idman işləri – (Sədaqət Bəylərova)
 15. Atletika I – (Sədaqət Bəylərova)
 16. Fiziki tərbiyə və tədrisi metodikası – (Səlimxan Süleymanov)
 17. Fiziki tərbiyə və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 18. İdman oyunları və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 19. Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə – (Şahnaz Qazaxova)
 20. Uşaq bağçalarında fiziki tərbiyə- (Şahnaz Qazaxova)
 21. Gimnastika və OTM II kurs – (Anar Yusifov)
 22. Stolüstü tennis – (Anar Yusifov)

MUSİQİ FƏNNLƏRİ KAFEDRASI

 1. Musiqi tarixi – (Lalə Rəfibəyli)
 2. Musiqinin tədrisi metodikası- (Saidə Həsənova)

Qeyri-ixtisas fənnlər

 1. Təsviri incəsənət və OTM – (Məmmədov Mərdan)

2016-2017-ci təris ili

II yarım il 

ÜMUMİ PEDAQOGİKA KAFEDRASI

 1. İnklüziv təhsil- (Bəsirə Abbasova)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1.  Nizaminin psixoloji görüşləri – (dosş Zümrüd cavadova)
 2.  Pedaqoji psixologiya – (dos. Tahir Ələkbərov)
 3. Psixofiziologiya – (dos. Cəfər İbrahimov)
 4.  Klinik psixologiya – (dos. Cəfər İbrahimov)
 5. Psixologiyanın tədrisi metodikası – (dos. Cəfər İbrahimov)
 6. Ümumi psixologiya- (dos.  Pakizə Məmmədova)
 7. Uşaq psixologiyası – (dos.  Zərifə Nəsrullayeva)
 8. Ümumi psixologiya- (p.ü.f.d. Sabirə Bayramova)
 9. Ekstremal şəraitlərdə psixoloji xidmət-  (p.ü.f.d. Sabirə Bayramova)
 10. Patopsixologiya- (İlham Məmmədov)
 11. İdarəetmə psixologiyası- (İlham Məmmədov)
 12. Çətin tərbiyə olunan uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri -(İlham Məmmədov)
 13. Ünsiyyət psixologiyası – (Alvina Babayeva)
 14. Pedaqoji fəaliyyət və müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası- (Alvina Babayeva)
 15. Psixologiyanın tədqiqat metodları və metodikaları -(Alvina Babayeva)
 16. Psixologiya-(Alvina Babayeva)
 17. Ümumi psixologiya-6 -(Alvina Babayeva)
 18. Psixologiya- (Ərkinaz Hüseynova)
 19. Genderin psixoloji problemləri- (Arzu  Bağırzadə)
 20. Sosial psixologiya- (Telli Cabbarova)
 21. İnkişaf və yaş psixologiyası- (Telli Cabbarova)
 22. Sosial psixologiya- (Leyla Həsənova)
 23. Ümumi psixologiya -(Leyla Həsənova)
 24. Təhsildə psixoloji xidmət və psixoloji praktikum-(Pərvanə Məmmədova)
 25. Psixoanaliz- (Pərvanə Məmmədova)
 26. Etnik psixologiya -(Pərvanə Məmmədova)
 27. Gənclərin ailə həyatına hazırlığının psixoloji problemləri-(Aybəniz Mustafayeva)
 28. Ümumi psixologiya-(Aybəniz Mustafayeva)
 29. Hüquq psixologiyası -(Səbinə Şahverdiyeva)
 30. Etnopsixologiya (b\m Pərvanə Məmmədova)
 31. Fəaliyyət psixologiyası (b\m  Alvina Babayeva)
 32. Hüquq psixologiyası (b.m.Səbinə Şahverdiyeva)
 33. Psixodioq və psixokonsult(p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 34. Psixologiya tarixi (b.m.Aybəniz Mustafayeva)
 35. Psixologiyanın əsasları (b.m. İlham Məmmədov)
 36. Ümumi psixologiya-1(dos. P.Məmmədova)
 37. Ümumi psixologiya-7 (b.m. Aybəniz Mustafayeva)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası- (dos. Tamilla Məmmədova)
 2. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları- (dos. Tamilla Məmmədova)
 3. Теоретические основы начального курса математики- (dos. Tamilla Məmmədova)
 4. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları- (p.ü.f.d. Şəlalə Binnətova)
 5. Ümumi pedaqogika- (Aynur Yusifova)
 6. Oбщая педагогика- (Aynur Yusifova)
 7. Müqayisəli pedaqogika-(Afaq Əliyeva)
 8. Pedaqogika tarixi-(Afaq Əliyeva)
 9. Məktəbəqədər pedaqogika- (Əsməd Şərifova)
 10. Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar- (Əsməd Şərifova)
 11. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri məsələləri- (Hüseyn Mehdiyev)
 12. Sosial pedaqogika- (Yahya Əliyev)
 13. Təhsilin idarə olunması -(Şərəf Əhmədova)
 14. İbtidai təhsilin pedaqogikası-(Tünzalə Şərifova)
 15. Azərbaycan xalq pedaqogikası-(dos. Nübubət Babayeva)
 16. Pedaqogika tarixi- (dos. Nübubət Babayeva)
 17. Təhsilin əsasları- (Günay Kazımova)
 18. Pedaqoji etika
 19. Pedaqoji etika və ustalıq

FİZİKİ TƏRBİYƏ,ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Tibbi biliklərin əsasları
 2. Mülki müdafiə -(Vaqif Qocayev)
 3. Güllə atıcılığı – (Fikrət Hüseynov) 
 4. Atıcılıq -(Vidadi Sarıyev)
 5. Taktiki hazırlıq -(Vidadi Sarıyev)
 6. Azərbaycan hərb tarixi – (Mahnur Məmmədova)
 7. Hərb işinin əsasları – (Mahnur Məmmədova)
 8. Hərbi topoqrafiya -(Aydın Həsənov)

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. Voleybol və OTM- (Mətanət Rzayeva)
 2. Bədən tərbiyə tarixi – (Mətanət Rzayeva)
 3. Atletika- (Sədaqət Bəylərova)
 4. S/f. Orta məktəblərdə əsas idman növü – (Sədaqət Bəylərova)
 5. Fiziki tərbiyənin tədrisi metodikası- (Sədaqət Bəylərova)
 6. Güləş və OTM- (Etibar Həsənov)
 7. Müalicə və masaj-(Etibar Həsənov)
 8. Üzgüçülük və OTM – (Amalya Məmmədova)
 9. Gimnastika və OTM- (Amalya Məmmədova)
 10. İdman oyunları və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 11. Gigiyena (III kurs)- (Şahnaz Qazaxova)
 12. Basketbol (III kurs)- Ayəd Rüstəmzadə)
 13. İdman təbabəti (II kurs) – (Rəmziyyə Rəhimova)
 14. Bədən tərbiyəsi və idmanın idarə olunması -(Rəmziyyə Rəhimova)
 15. Bədən tərbiyəsi nəzəriyyəsi və  metodikası  – (Səlimxan Süleymanov)
 16. Gimnastika -(Anar Yusifov)
 17. Badminton-tennis-(Urfan Cabbarov)
 18. Yüngül atletika- (Urfan Cabbarov)
 19. SİN nəzəriyyəsi və metodikası (I kurs) – (Tofiq Əliyev )
 20. SİN nəzəriyyəsi və metodikası (II kurs) – (Tofiq Əliyev )
 21. B/t. nəzəriyyəsi və metodikası(III kurs)  -(Tofiq Əliyev )
 22. İdman ustalığının artırılması- (Tural Əliyev)
 23. Futbol – (Tural Əliyev)
 24. İdmanın texniki vasitələri -(Tural Əliyev)
 25. Azərbaycan milli xalq oyunları -(Tural Əliyev)

2016-2017-ci təris ili

I yarım il

ÜMUMİ PEDAQOGİKA KAFEDRASI

 1. İnklüziv təhsil- (Bəsirə Abbasova)
 2. Psixopedaqogika- (Bəsirə Abbasova)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. Psixologiya- (dos. Zümrüd Cavadova)
 2. Nizami Gəncəvinin psixoloji görüşləri- (dos. Zümrüd Cavadova)
 3. Psixologiya – (dos. Zülalə Aslanova)
 4. Pedaqoji psixologiya- (dos.Tahir Ələkbərov)
 5. Ümumi psixoloji praktikum 2 – (dos.Pakizə Məmmədova)
 6. Ümumi psixoloji praktikum 3- (dos.Pakizə Məmmədova)
 7. Uşaq psixologiyası -( dos.Zərifə Nəsrullayeva )
 8. Ümumi psixologiya- ( p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 9.  Психология- (p.ü.f.d.Sabirə Bayramova)
 10. Eksperimental psixologiya – ( İlham Məmmədov)
 11. İdarəetmə psixologiyası – (İlham Məmmədov)
 12. Psixi sağlamlıq – (İlham Məmmədov)
 13. Psixologiyanın əsasları- (İlham Məmmədov)
 14. Psixologiya- (Ərkinaz Hüseynova)
 15. Defektologiya- (Alvina Babayeva)
 16. Fəaliyyət psixologiyası- (Alvina Babayeva)
 17. Ümumi psixologiya 5- (Alvina Babayeva)
 18. Mədəniyyət psixologiyası- (Alvina Babayeva)
 19. Psixologiya – (Pərvanə Məmmədova)
 20. Şəxsiyyət psixologiyası – (Telli Cabbarova)
 21. Ümumi psixologiya- (Telli Cabbarova)
 22. Ümumi psixologiya- (Leyla Həsənova)
 23. Genderin psixoloji problemləri- (Arzu Bağırzadə)
 24. Psixologiya-(Arzu Bağırzadə)
 25. Koqnitiv psixologiya – (Səbinə Şahverdiyeva)
 26. Məktəbə psixoloji xidmət- (Səbinə Şahverdiyeva)
 27. Ailə psixologiyası-(Aybəniz Mustafayeva)
 28. Məktəbəqədər yaş dövründə psixi inkişaf-(Aybəniz Mustafayeva)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası- (dos. Tamilla Məmmədova)
 2. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları- (dos. Tamilla Məmmədova)
 3. Теоретические основы начального курса математики- (dos. Tamilla Məmmədova)
 4. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları- (p.ü.f.d. Şəlalə Binnətova)
 5. Ümumi pedaqogika- (Aynur Yusifova)
 6. Oбщая педагогика- (Aynur Yusifova)
 7. Müqayisəli pedaqogika-(Afaq Əliyeva)
 8. Pedaqogika tarixi-(Afaq Əliyeva)
 9. Məktəbəqədər pedaqogika- (Əsməd Şərifova)
 10. Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar- (Əsməd Şərifova)
 11. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri məsələləri- (Hüseyn Mehdiyev)
 12. Sosial pedaqogika- (Yahya Əliyev)
 13. Təhsilin idarə olunması -(Şərəf Əhmədova)
 14. İbtidai təhsilin pedaqogikası-(Tünzalə Şərifova)
 15. Azərbaycan xalq pedaqogikası-(dos. Nübubət Babayeva)
 16. Pedaqogika tarixi- (dos. Nübubət Babayeva)
 17. Təhsilin əsasları- (Günay Kazımova)
 18. Pedaqoji etika
 19. Pedaqoji etika və ustalıq

FİZİKİ TƏRBİYƏ,ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Mülki müdafiə 
 2. Taktiki hazırlıq- (Sarıyev Vidadi)
 3. Tibbi biliklərin əsasları-(Əkbərova İradə)
 4. Hərbi idman oyunları-(Hüseynov Fikrət)
 5. Orduda fiziki tərbiyənin təşkili- (Hüseynov Fikrət)
 6. Ümumi əsgəri nizamnamə II kurs – (Məmmədova Mahnur)
 7. Ümumi əsgəri nizamnamə IV kurs – (Məmmədova Mahnur)
 8. Orduda fiziki tərbiyənin əsasları -(Məmmədova Mahnur)
 9. Topoqrafiya III kurs- (Həsənov Aydın)
 10. Hərbi topoqrafiya IV kurs -(Həsənov Aydın)

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. Həndbol və OTM – (İlqar Haqverdiyev)
 2. Gimnastika və OTM  I kurs – (Amalya Məmmədova)
 3. İdman fiziologiyası III kurs  – ( Amalya Məmmədova)
 4. SİN nəzəriyyəsi və metodikası – (Ayət Rüstəmzadə)
 5. Atletika III kurs- (Urfan Cabbarov)
 6. SİN nəzəriyyəsi – (Urfan Cabbarov)
 7. Şahmat – (Etibar Həsənov)
 8. İdman ustalığının artırılması – (Tural Əliyev)
 9. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi – (Mətanət Rzayeva)
 10. Idman metralogiyası III  kurs – ( Mətanət Rzayeva)
 11. Voleybol və OTM – (Mətanət Rzayeva)
 12. İdman, turizm və şahmat – (Rəmziyyə Rəhimova)
 13. Orta məktəblərdə kütləvi idman işləri – (Sədaqət Bəylərova)
 14. Atletika I – (Sədaqət Bəylərova)
 15. Fiziki tərbiyə və tədrisi metodikası – (Səlimxan Süleymanov)
 16. Fiziki tərbiyə və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 17. İdman oyunları və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 18. Uşaq bağçalarında fiziki tərbiyə- (Şahnaz Qazaxova)
 19. Gimnastika və OTM II kurs – (Anar Yusifov)
 20. Stolüstü tennis – (Anar Yusifov)

MUSİQİ FƏNNLƏRİ KAFEDRASI

 1. Musiqi tarixi – (Lalə Rəfibəyli)
 2. Musiqinin tədrisi metodikası- (Saidə Həsənova)

Qeyri-ixtisas fənnlər.

 1. Ana dili-1 (fonetika) – (Fatma Saralova)
 2. Ana dili-3 (morfologiya)(İbtidai sinif müəllimliyi II kurs)-(Aydın Nağdəliyev)
 3. Ana dili -5 (sintaksis) (İbtidai sinif müəllimliyi III kurs) – (Gülcöhrə Mehrəliyeva)
 4. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti(I k.pedoqoji. 15 mühazirə,15praktik) -(Aynur Musayeva, Maysarat Veysəlova)
 5. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti Ik(30 praktik) – (Aynur.Musayeva, Maysarat Veysəlova)
 6. Uşaq anatomiyası, fizilogiyası və gigiyenası- (Həqiqət Abbasova)
 7. Ümumi fiziologiya- (Kifayət İsmayılova)
 8. Tarix (rus bölməsi) – (Sevinc Bağırova)
 9. Azərbaycan tarixi- (Sevinc Bağırova)
 10. Azərbaycan tarixi- (Eldar Mehdiyev)
 11. Azərbaycan Tarixi- (Jalə Mehdiyeva)
 12. İnformatika və OTM- (Natiqə Aslanova)
 13. Ana dilinin tədrisi – (Tahirə Quliyeva)
 14. Fəlsəfə və sosiologiya- (Qərənfil Ramazanova )
 15. Fəlsəfə -(Qərənfil Ramazanova )
 16. Politologiya- (Qərənfil Ramazanova )
 17. Sosiologiya- (Qərənfil Ramazanova )

2015-2016-cı tədris ili

II yarım il.

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1.  Klinik psixologiya – (Cəfər İbrahimov)
 2. Psixofizologiya – (Cəfər İbrahimov)
 3. Pedaqoji psixologiya – (Tahir Ələkbərov)
 4. Ümumi psixoloji praktikum-1 – ( Pakizə Məmmədova)
 5. Ümumi psixoloji praktikum-2- (Pakizə Məmmədova)
 6. Məktəbəqədər yaş dövründə idrak proseslərinin inkişafı – (Cəlilova Tünzalə)
 7. Psixologiya- (Cəlilova Tünzalə)
 8. Ekstremal şəraitlərdə psixoloji xidmət- (Bayramova Sabirə)
 9. Etnopsixologiya- (Bayramova Sabirə)
 10. Defektologiya- (Babayeva Alvina)
 11. Pedaqoji fəaliyyət və müəllim şəxsiyyətinə verilən tələblər- ( Alvina Babayeva)
 12. Psixologiyanın tədqiqat metodları və metodikaları- (Alvina Babayeva)
 13. Ümumi psixologiya-6- (Alvina Babayeva)
 14. Psixologiya- (qeyri ixtisas) (Alvina Babayeva)
 15. Çətin tərbiyə olunan uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri- (İlham Məmmədov)
 16. Patopsixologiya- (İlham Məmmədov)
 17. Psixologiyada riyazi metodlar- (İlham Məmmədov) 
 18. Psixoanaliz -( Pərvanə Məmmədova)
 19. Ümumi psixologiya-4- (Pərvanə Məmmədova)
 20. İnkişaf və yaş psixologiyası- (Telli Cabbarova)
 21. Sosial psixologiya- (Leyla Həsənova)
 22. Gənclərin ailə həyatına hazırlığının psixoloji problemləri – (Aybəniz Mustafayeva)
 23. Psixodiaqnostika və psixokonsultasiyanın əsasları- ( Aybəniz Mustafayeva)
 24. Hüquq psixologiyası – (Səbinə Şahverdiyeva)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1.  Ailə pedaqogikası- (magistr) (Nübubət Babayeva)
 2. Pedaqogika- (musiqi) (Nübubət Babayeva)
 3. Azərbaycan xalq pedaqogikası- (Nübubət Babayeva)
 4. Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi- (Validə Bağırova)
 5. İbtidai təhsilin problemləri- ( Ziyafət Bayramova)
 6. Təhsilin əsasları- ( Ziyafət Bayramova)
 7. İbtidai siniflərdə riyazi anlayışların formalaşdırılması yolları – (Şəlalə Binnətova )
 8. Pedaqogika- ( Afaq Əliyeva)
 9. Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi- ( Afaq Əliyev)
 10. Sosial pedaqogika- (Yəhya Əliyev )
 11. Azərbaycanda pedaqoji fikir tarixi- (Əsmər Şərifova)
 12. Məktəbəqədər pedaqogika- (Əsmər Şərifova)
 13. Təhsilin əsasları -(Günay Kazımova)
 14. Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi- (Günay Kazımova)
 15. Pedaqoji ünsiyyət -( Elmira Həsənova)
 16. Riyaziyyat ibtidai kursunun aktual problemləri- (magistr) ( Tamilla Məmmədova)
 17. Riyaziyyat ibtidai kursunun nəzəri əsasları -(Tamilla Məmmədova)
 18. Riyaziyyat ibtidai kursunun tədrisi metodikası- (Tamilla Məmmədova)
 19. Pedaqogika tarixi- (Şərəf Əhmədova)
 20. Təhsilin idarə olunması -( Şərəf Əhmədova)
 21. Pedaqogika- (Səidə Nəsibova)
 22. Riyaziyyat ibtidai kursunun nəzəri əsasları- (Hüseyn Mehdiyev)
 23. Təhsilin əsasları- (Xəyalə Mustafayeva)

FİZİKİ TƏRBİYƏ,ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Güllə atıcılığı – (Hüseynov Fikrət)
 2. Azərbaycan hərb tarixi – (Məmmədov Mahnur)
 3. İlkin hərbi təlim metodikası -(Məmmədov Mahnur)
 4. Mülki müdafiə- (Əkbərova İradə)
 5. Tibbi biliklərin əsasları – (Əkbərova İradə)
 6. Mədəniyyətşünaslıq IV kurs -(Aynur Şükürova)  

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1.  Güləş və OTM- (Etibar Həsənov)
 2. Fiziki tərbiyə və OTM- (Çingiz Hacıyev )
 3. Fiziki tərbiyənin tədrisi metodikası – (Çingiz Hacıyev )
 4. Fiziki tərbiyənin nəzəriyyəsi və tədrisi metodikası- (Çingiz Hacıyev )
 5. Həndbol və OTM -(İlqar Haqverdiyev)
 6. Üzgüçülük- (Amalya Məmmədova)
 7. İdman metralogiyası -(Mətanət Rzayeva)
 8. İdman təbabəti və gigiyenası – (Mətanət Rzayeva)
 9. İdmanın idarə edilməsi – (Mətanət Rzayeva)
 10. Voleybol və OTM – (Mətanət Rzayeva)
 11. SİN nəzəriyyəsi metodikası I kurs – (Şahnaz Qazaxova)
 12. SİN nəzəriyyəsi metodikası II kurs – (Şahnaz Qazaxova)
 13. İdman oyunları və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 14. İdman ustalığının artırılması -( Tuənnləriral Əliyev )
 15. İdmanın texniki vasitələri- ( Tural Əliyev )
 16. Gimnastika I kurs – (Anar Yusifov)
 17. Gimnastika III kurs – (Anar Yusifov)
 18. Bədən tərbiyəsinin təşkili və idarə olunması- (Rəmziyyə Rəhimova )
 19. İdman təbabəti və gigiyenası II kurs – (Rəmziyyə Rəhimova )
 20. İdman təbabəti və gigiyenası III kurs – (Rəmziyyə Rəhimova )
 21. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi – (Səlimxan Süleymanov)
 22. Mədəniyyətşünaslıq III kurs – (Aynur Şükürova) 

MUSİQİ FƏNNLƏRİ KAFEDRASI

 1. Azərbaycan musiqi tarixi

QEYRİ-İXTİSAS FƏNNLƏRİ

 1. Multikulturalizm- Məktəbəqədər ixtisası üçün