Süleymanov Səlimxan Əsgər oğlu

 Salimxan Suleymanov

B/T  və  idman kafedrasının  baş  müəllimi   Süleymanov  Səlimxan  Əsgər  oğlu

1938 – ci  ildə  Ermənistan  Respublikasının Spitak   rayonunun  Saral  kəndində  anadan  olmuşdur . 1958 – ci  ildə  Az.D.B. T  İnsitutuna  qəbul  olmuşam ,1962 – ci  ildə İnztitutu  bitirmişdir .

                              Dərc  olunmuş  elmi  tədris  metodiki   işlər  .

1 “ibtidai  siniflərdə  bədən  tərbiyəsi  dərslərinin  vəzifələri , aparılması  və  öyrədilmə  üsulları “ .  –  1985 .

2 . “ Məktəbdə tədris  günü  rejimində  bədən  tərbiyəsi  tədbirləri  və onun  əhəmiyyəti “ .

3 . “ Fiziki  müəsisələrdə  yükün  nizama  salınması  və  bədən tərbiyəsinin  vəzifələri “ .

  • .“ Sağlamlıq qruplarında məşğələnin   xüsusi  metodikası “ .
  • “ Sinifdənkənar  və məktəbdən  kənar bədən  tərbiyəsi  və  idman  işləri”.
  • “Məktəbdə tədris  günü  rejimində  bədən  tərbiyəsi və  sağlamlıq tədbirləri “ .

7 . Yay  olimpiya  oyunlarında I – gimnastika  komandaların   tutduqları  yer  və  şəxsi  birincilikdə   qalib gələn  idmançıların   adı “  ( 2010 )

8 .” Dövlət  təhsil  sistemində  fiziki  tərbiyə  məsələləri  “ . (2014)

9.Yay  olimpia  oyunlarında  XI – XX gimnastika  idman  növündən  komandaların  tutduğu  yer  və  şəxs   birincilikdə  qalib   gələn  idmançıların  adı “ – 2011

10 . Uzun  ömür üçün  gigiyena  gimnastikası . GDU Elmi  əsərlər  məcmuəsi , Bakı   2007, səh 271.

11 . Fiziki  tərbiyənin  məqsəd  və  vəzifələri .     GDU  Elmi  əsərlər  məcmuəsi , Bakı