Qazaxova Şahnaz Xəlilhacı qızı

Shahnaz Qazaxova

B/T  və idman  kafedrasının  baş  müəllimi  Qazaxova   Şahnaz   Xəlilhacı  qızı.

12 . 11.1966 – cı  ildə  Baləkən  rayonu  Meşəşambul  kəndində  anadan  olmuşdur.

1997 – ci ildə S . M . Kirov  adına  Az. D . B/T – si İnstitutuna  daxil  olmuş, 1991 – ci  ildə  həmin  İnsitutu  bitirmişəm .

1991- ci ildən  hal – hazıradək Gəncə Dövlət Universitetinin Bədən tərbiyəsi və İdman kafedrasında  baş müəllim vəzifəsində çalışıram.

Dərc  olunmuş  elmi  və  tədris  metodiki  işlər .