Yusifova Aynur Aydın qızı

 

13 yanvar 1980-ci il

1986 – 1996-cı il illərdə 29 saylı orta məktəbidə təsil almışdır. 1996 – 2000-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə  bitirmişdir.

2002- ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura pilləsini bitirmişdir.

2002-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim kimi fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda “ Pedaqogika və təhsilin əsasları” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Ailəlidir. İki övladım var.

Öz üzərində çalışan, səriştəli müəllimdir. Elmi tədqiqat işinə xüsusi diqqət yetirir. Onun elmi – metodiki məqalələrindən:

1.Kiçik yaşlı məktəblilərin şəxsiyyətinin formalaşmasında vətənpərlik tərbiyəsinin rolu.

2.Kiçik məktəbyaşlı şagirdlərin təliminin təşkilində ailə ilə sinif müəllimin birgə işi.

3.Kiçik müxtəlif yaş dövrlərində şagirdlərin inkişaf xüsusuyyətləri

4.Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin rolu və əhəmiyyəti

5.B/m N.Rzayev, b/m E.Həsənova b/m A.Yusifova “Tərbiyə texnologiyalarının tərbiyəvi əhəmiyyəti” 2009-2010

  1. B/m N.Rzayev, b/m Ç.Həsənova, b/m A.Yusifova “Tərbiyə prosesində yeni texnologiyalar” 2008-2009

7.Dos.Y.Əliyev, b/m T.Şərifova, b/m A.Yusifova, “Ailə məktəb və ictimaiyyətin qarşılıqlı əlaqələrinin böyüyən nəslin formalaşmasında rolu” 2007- 2008

8.”Təlim texnologiyalarının tərbiyə üsulları ilə qarşılıqlı əlaqəsi” B/m N.Rzayev, b/m E.Həsənova b/m A.Yusifova 2011- 2012

9.”Azərbaycan təhsil sistemində islahatlar, kurikulumların səciyyəvi cəhətləri və yeni texnologiyalarla əlaqəsi” b/m A.Yusifova 2012-2013

10.”Təlimin keyfiyyətinin artırılmasında fənlətarası əlaqənin rolu. Dos.A.Quliyev, b/m A.Yusifova, m.V.Zeynalova