Əliyeva Afaq İsgəndər qızı

Afaq Aliyev

01 aprel 1960 – cı il

1967 –  1977 – ci illərdə S.Vurğun adına 16 saylı orta məktəbə qəbul olmuş və həmin məktəbin 10 – cu sinfini bitirmişdır.

1977 –  1981 – ci illərdə H.Zərdabi adına G.D.İ – nun ibtidai təhsil pedaqogikası və metodikası ixtisasını bitirmişdır.

1995 – ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərir.

Hal – hazirda Gəncə Dövlət Universitetinin Pedaqogika və təhsilin əsasları kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Ailələdir, iki övladı var.

Müxtəlif elmi məqalələrin müəllifidir. Onlardan:

  1. Çətin tərbiyə olunan uşaqlarda aparılan reabılımasiyalar. Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq Elmi – nəzəri jurnal. 2.Bakı 2011.
  2. Şagirdlərin müstəqilliyində çalışmaların rolu. Elmi xəbərlər. 2012.

3. Kiçik məktəb yaşlı şagirdlərin estetik tərbiyəsinin vəzifələri və yolları. Elmi xəbər. 2013 və sair.