Əhmədova Şərəf Ələddin qızı

Ahmedova Sharaf

01 aprel 1961 – ci il

1968 – 1978 – ci illərdə Safıkürd kənd orta məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.

1979 – 1983 – cü illərdə H.Zərdabi adına KDPİ – nun  (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) Azərbaycan dili və ədəbiyyatı  ixtisasını bitirmişdir.

1996 – ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Pedaqogika kafedrasında müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır. Hal – hazırda “Pedaqogika və təhsilin əsasları” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Ailəlidir, üç övladı var.

İşlədiyi müddətdə bir sıra elmi məqalə və proqramlar çap etdirmişdir. Onlardan:

 1. “Dərsə müntəzəm hazırlaşmaq keyfiyyətə təsir göstərən amillərdən biri kimi” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi GDU. Elmi xəbərlər 2013 № 1.
 2. Görkəmli mütəfəkkir, ensiklopedik alim, N.Tusinin yaradıcılığında əmək tərbiyəsi məsələləri. GDU. Elmi xəbərlər. 2012 № 2.
 3. Marağayi Əhvədinin Pedaqoji irsində əmək tərbiyəsi məsələləri. GDU. Elmi xəbərlər. 2012 № 2.
 4. Məktəbin idarə olunmasında kollegialılıq. ADPU xəbərlər toplusu 2010.
 5. Təhsilin idarə olunmasında planlaşdırmanın rolu. ADPU xəbərlər toplusu 2011.
 6. Pedaqogika fənnindən proqram. Pedaqoji universitetlərin psixologiya ixtisası üçün 2011.
 7. Pedaqogika fənnindən proqram. TSPX ixtisası üçün 2011.
 8. Pedaqoji ünsiyyət fənnindən proqram. GDU 2014.
 9. Dərsə müntəzəm hazırlaşmaq keyfiyyətə təsir göstərən amillərdən biri kimi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi GDU. Elmi xəbərlər 2013 № 1.
 10. Bakalavr hazırlığı üçün proqramlar toplusu. GDU 2013 (həmmüəlliflərdə birgə).
 11. Pedaqoji Universitetin bakalavr hazırlığı üçün Təhsilin idarə olunması fənnindən proqram GDU 2014 və s.