Dosent Əliyev Yəhya Mahmud oğlu

Yahya Aliyev

20 aprel 1936 – cı il

 

1943 – 1953 – cü illərdə Papravant orta məktəbinə  qəbul olmuş,  həmin məktəbin 10 – cu sinifini bitirmişdir.

1961 –  ci ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət pedaqoji instutunda əmək fəaliyyətinə başalamışdır.

Hal – hazırda Pedaqogika və təhsilin əsasları kafedrasının dosentidir.

Bir neçə adda metodik vəsait, elmi məqalələrin müəllifidir.

  1. Gənclərin şəxsiyyətinin formalaşmasında ümummilli lider H.Əliyevin həyat və fəaliyyətinin rolu və əhəmiyyəti. Elmi xəbərlər 2014.№2
  2. Ümummilli lider H.Əliyevin nümunəsində gənclərin milli tərbiyəsi. Elmi xəbərlər. 2014. №2

3. Gənclərin tərbiyəsində ümummilli lider H.Əliyevin nümunəsindən istifadənin rolu və əhəmiyyəti. Elmi xəbərlər. №2 və sair.